Co wiesz o premii termomodernizacyjnej? Przysługuje każdemu inwestorowi za wyjątkiem jednostek budżetowych. Tak, tak jako klient indywidualny lub biznesowy śmiało możesz z niej skorzystać. Wspólnoty mieszkaniowe również. Trzeba jednak pamiętać, że wymogiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu na cele termomodernizacyjne i są to środki na spłatę zadłużenia. Jeśli realizujesz przedsięwzięcie z własnych środków ulga termomodernizacyjna nie przysługuje.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyznaczył dwa modele wysokości premii. Pierwszy to 16% kosztów przedsięwzięcia, drugi to 21% kosztów przedsięwzięcia i dotyczy to instalacji odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 1 kW jeśli jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, lub 6 kW w przypadku pozostałych budynków.

Co zrobić aby otrzymać tą premię? Należy przedstawić audyt energetyczny wnioskowanego budynku, jest to dokument, który określa warunki i parametry przedsięwzięcia. Następnie należy zaciągnąć kredyt, gdzie kwota stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia. Po zawarciu umowy kredytu, wybrany przez nas bank przesyła do BGK wniosek o przyznanie premii wraz z audytem energetycznym. Przez 30 dni BGK weryfikuje załączony przez nas audyt energetyczny oraz sprawdza warunki przyznania premii.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane.