Nasze usługi

Sprawdź szeroki wachlarz naszych usług.
Korzystamy z certyfikowanych technologii,
Najwyższych jakościowo rozwiązań,
Najlepszych produktów.

Damy Ci instalację, która będzie z Tobą na lata.

Instalacje PV pod klucz

Dofinansowania i dotacje

Odbiór techniczny

Ubezpieczenie i gwarancje

Instalacje PV pod klucz

Rynek instalacji Fotowoltaicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Co tydzień powstają 2 firmy instalatorskie, jednakże trzeba mieć świadomość, iż instalacja fotowoltaiczna to wydatek duży, i ma służyć przez minimum 25 lat.

Jako firma Sunlight Fotowoltaika posiadająca doświadczenie w energii, w kooperacji z naszym partnerem technologicznym i producentem paneli fotowoltaicznych zawiązaliśmy współpracę celem obsłużenia Państwa w zakresie instalacji fotowoltaicznych pod klucz, zapewniając pełną obsługę przed i posprzedażową, oraz gwarantując Państwu działanie instalacji fotowoltaicznych w okresach gwarancyjnych.

Dofinansowanie i dotacje (refundacje)

Od 2019 roku działają w Polsce instrumenty podatkowe, w tym zmniejszona akcyza na energię elektryczną z OZE w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych oraz ulgi podatkowe dla prosumentów. Ulgi podatkowe zostały, staraniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wprowadzone od stycznia 2019 r. jako dodatkowy instrument, który może mieć wpływ na zwiększanie tempa inwestycji prosumenckich. Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, w tym zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z osprzętem, podatnicy będący właścicielami domów mogą odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć.

Cele postawione przed Polską na udział energii odnawialnej to 25% do 2040 roku, nie pozostawiają też złudzeń stąd dostępne są także różnego rodzaju dotacje wspomagające wymiany starych pieców na paliwa stałe, jak również wprost dofinansowane są instalacje fotowoltaiczne.

W ramach ogólnopolskiego programu dostępne są niskooprocentowane kredyty na instalacje fotowoltaiczne dostępne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

oraz rządowy projekt Mój Prąd:

Również można uzyskać dotacje lub refundacje kosztów lokalnej administracji przykładowo od wielu lat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi nabór wniosków na refundację 30% kosztów instalacji:

Warto też zapytać bezpośrednio w swoim miejscu zamieszkania o możliwości dotacji.

W ramach ofert dofinansowania instalacji oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu niskooprocentowanych kredytów na instalację, dostępnych w Santander Bank jak i Alior Bank. Firma Sunlight pomoże Państwu  w złożeniu odpowiednich wniosków i pozyskaniu dofinansowania.

Odbiór techniczny i podłączenie instalacji do sieci

Zasady przyłączania do sieci instalacji wytwarzających energię elektryczną w tym instalacji PV określone są w przepisach Ustawy „Prawo Energetyczne” z 26 lipca 2013 roku.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek wydania warunków przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Przyłączane do sieci mikroinstalacje muszą spełniać także wymagania eksploatacyjne oraz techniczne, takie jak:

bezpieczeństwo funkcjonowania;
zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego lub sieci ciepłowniczej;
zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych paliw gazowych i energii;
spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach.
Nasi instalatorzy są certyfikowanymi technikami i elektrykami wyspecjalizowanymi w OZE. W ramach odbioru technicznego otrzymacie Państwo dokumentację techniczną oraz pomoc w wypełnieniu wniosków do Elektrowni (OSD) celem przyłączenia instalacji do sieci.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo o poszczególnych OSD poniżej:

Ubezpieczenie i gwarancje

Panele zostały zaprojektowane by wytrzymywać burze, gradobicia, czy temperatury -30°C. Mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż nowoczesne okna czy drewniane budynki.

Ale jak każda rzecz ulegają także wpływowi czasu i mogą ulec zniszczeniu w takich samych przypadkach jak następuje zniszczenie budynku. W takich przypadkach warto doubezpieczyć instalacje w ramach ubezpieczenia domu, lub osobno.

Nasze produkty posiadają gwarancje producentów zgodne z określonymi w kartach technicznych. Nasze usługi instalatorskie objęte są gwarancją 5-cio letniąW ramach prowadzonych przez nas usług, mają Państwo możliwość wydłużenia gwarancji, co wiąże się z okresowymi przeglądami instalacji dodatkowo płatnymi.

Adres:
Sunlight Distribution Sp.z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
The Park Warsaw

Telefon: +48 505 131 890

E-mail: fotowoltaika@sunlight.pl

Obowiązek informacyjny