Montaż paneli fotowoltaicznych

Nie da się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że konstrukcje pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych (np. promieni słonecznych) zdobywają coraz większą popularność, a cała branża bardzo intensywnie się rozwija. Z tego powodu, chcąc się dowiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić montaż paneli fotowoltaicznych, natrafimy na szereg różnych wskazówek dotyczących wybrania właściwego rodzaju, umiejscowienia czy elementów niezbędnych do zamocowania. Odpowiednia instalacja paneli fotowoltaicznych wpływa bowiem na efektywność oraz wydajność systemów – warto więc wiedzieć, w jaki sposób należy ją przeprowadzić.

 

Fotowoltaika – montaż wykonany w odpowiedni sposób

Montaż paneli fotowoltaicznych (oferowany przez naszą firmę na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego) odbywa się w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz ochronić przed możliwymi uszkodzeniami. Wykorzystuje się w tym celu różne systemy – wykorzystujące haki, krokwie i śruby dokrokwiowe, mosty trapezowe (na dachach skośnych) lub dodatkowe elementy niezbędne w przypadku dachu płaskiego. Warto pamiętać też o tym, by zamocować panele w sposób chroniący przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych.

Wyboru sposobu instalacji należy więc dokonać zgodnie z potrzebami oraz możliwościami danego budynku. Niezbędne jest również odpowiednie usytuowanie dachu – w zacienionym miejscu zaawansowane technologicznie konstrukcje się nie sprawdzą. Warto w takiej sytuacji pamiętać o tym, że projekt instalacji fotowoltaicznej może powstać także z myślą o usytuowaniu na gruncie. Montaż wymaga także połączenia pozyskującej energię ze Słońca konstrukcji z niezbędnymi przewodami elektrycznymi oraz osprzętem.

Montaż systemów fotowoltaicznych – idealny sposób instalacji

By zapewnić jak najwyższy poziom sprawności paneli słonecznych, należy zadbać o właściwy kąt nachylenia konstrukcji oraz kierunek zwrócenia – odpowiednia pozycja w stosunku do Słońca pozwala systemom czerpać jak najwięcej energii, a dzięki temu wydajnie pracować, zasilając i ogrzewając budynek prywatny lub publiczny. W osiąganiu takiego celu pomagają specjalne trackery zapewniające właściwe ustawienie konstrukcji (w sposób gwarantujący docieranie promieni do ogniw instalacji pod kątem prostym).

Efektywna praca systemu złożonego z paneli słonecznych (a przez to zmniejszenie rachunków za energię elektryczną) nieodłącznie związana jest z prawidłowo przeprowadzonym montażem. Warto zlecić instalację profesjonalnym podmiotom – takim jak nasza firma – by mieć pewność osiągnięcia oczekiwanych korzyści.

Adres:
Sunlight Distribution Sp.z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
The Park Warsaw

Telefon: +48 505 131 890

E-mail: fotowoltaika@sunlight.pl

Obowiązek informacyjny