Mój Prąd to program, z którego skorzystało najwięcej osób – aż 73 tysiące. Powodem jest bezzwortna pożyczka udzielana na montaż instalacji fotowoltaicznych. W większości przypadków kwota wypłacana na rzecz beneficjentów to niecałe 5000 tysięcy złotych za instalację o przeciętnej mocy ponad 5 kW.

              Obecnie została ogłoszona II tura naborów wniosków o dotację instalacji fotowoltaicznych do 18.12.2020 roku. Koszty, które kwalifikują się do dotacji „Mój prad” to zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrzą -dowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). Dofinansowanie udzielane jest dopiero po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej, której moc znajduje się w przedziale od 2kW do 10 kW. Złożony wniosek uzyskuje punktację według parametrów określonych przez NFOŚiGW, lecz nie wpływa to na wysokość dotacji. We wniosku podajemy kwoty brutto.

               Wniosek programu znajduje się na naszej stronie https://sunlight.pl/oferta/. Zapraszamy do korzystania.