Z dniem 1 września tego roku rozpoczął się nabór wniosków do warszawskiego programu dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Co musisz wiedzieć?

Program przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Warszawy inwestujących w rozwiązania ekologiczne. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Możesz uzyskać aż 1500 zł za 1kw instalacji, lecz nie więcej niż 15 000 zł za całość realizacji. Zatem standardowe instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kw kwalifikują się do dotacji o wartości 7 500 zł.

Chcesz obliczyć swój poziom dofinansowania? Na stronie Urzędu Miasta Warszawy został udostępniony kalkulator inwestycyjny, dzięki któremu będziesz mógł sprawdzić swój poziom dotacji na planowane przedsięwzięcia – https://dotacje.um.warszawa.pl/.

Spiesz się! Wnioski mogą być składane tylko do 31.03.2020r. na jeszcze nie zrealizowane inwestycje. To oznacza, że przed złożeniem wniosku nie możesz rozpocząć instalacji. Pobierz wniosek na stronie: https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne#oze

Wnioski można złożyć pod poniższym adresem:

W Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy

przesłać pocztą na adres:
Urząd m.st. Warszawa
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

Działaj już teraz!